Schultz tekent akkoord over watersamenwerking met VS (rijksoverheid.nl)

Nieuwsbericht | 04-03-2013

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag met de Amerikaanse secretaris Shaun Donovan van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling een overeenkomst getekend over nauwere samenwerking tussen beide landen op het gebied van rampenpreventie, duurzame planning en waterinfrastructuur.

Donovan, tevens voorzitter van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force van president Obama, bracht onlangs een bezoek aan Nederland om uit eerste hand te vernemen hoe Nederland omgaat met de aanhoudende dreiging van overstromingen, zowel vanuit de Noordzee als vanuit de grote rivieren.

“Onze twee landen kunnen veel van elkaar leren op het gebied van innovatieve oplossingen voor eeuwenoude gemeenschappelijke problemen”, stelt Donovan. “Nederlanders zijn bekend met de krachten van de natuur en ik weet zeker dat we kunnen profiteren van hun ervaring op het gebied van rampenpreventie, beheer van de infrastructuur en de verschillende benaderingen van duurzame gebiedsontwikkeling en planning.”

“Hoewel de schaal verschilt, hebben de landschappen in Nederland en New York veel gemeen”, verklaart minister Schultz. “Beide gebieden zijn rivierdelta’s: rivieren, mondingen en waterbekkens. Nederland heeft een grote historie in watermanagement. Maar ik wil niet alleen expertise brengen, ik wil ook leren van de Amerikaanse aanpak.”

In de loop van de decennia hebben Nederlanders een uitgebreid netwerk van dammen, sluizen, stormvloedkeringen en andere hoogwaardige constructies gebouwd om zich te wapenen tegen stormen op de Noordzee en overstromingen van de grote rivieren. Om gevaarlijke situaties te voorkomen hebben Nederlandse ingenieurs de laatste jaren strategieën ontwikkeld waarbij gebieden gecontroleerd onder water worden gezet.

In het gezamenlijke Memorandum of Understanding is voor de komende vijf jaar een aantal samenwerkingsgebieden vastgesteld, waaronder:

· Het uitwerken van nieuwe strategieën voor gebiedsontwikkeling, gericht op duurzaamheid en leefbaarheid;

· Nieuwe strategieën op het gebied van infrastructuur, watermanagement en klimaatbestendigheid, waaronder nieuwe benaderingen van waterveiligheid en ‘bouwen met de natuur’;

· Gebruikmaken van private en charitatieve investeringen om publieke investeringen in stedelijke ontwikkeling en rampenpreventie te optimaliseren.