Stand zeespiegel langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2014 (http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/)

De zeespiegel voor de Nederlandse kust is in 125 jaar gelijkmatig gestegen met circa 23 cm, ofwel een verandering met 1,9 mm per jaar. Dit komt in grote lijnen overeen met de wereldwijde stijging van de zeespiegel van circa 22 cm over dezelfde periode. Vanaf 1993 vertoont de mondiale zeespiegel een versnelling.

(http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl022909-Zeespiegelstand-Nederland-en-mondiaal.html?source=rss )