Wateroverlast: Waterstand daalt in meeste beken en rivieren (http://www.1limburg.nl/nieuws)

De waterstand in de meeste beken en rivieren is afgelopen nacht gedaald, doordat er minder regen is gevallen dan verwacht.

http://www.1limburg.nl/nieuws